Srce za timsku igru, jer svako dijete je pobjednik