Škola fudbala Respekt, Sarajevo

Škola fudbala Respekt Sarajevo- Fudbal za sve

Škola fudbala Respekt, Sarajevo

Škola fudbala Respekt je nastala 2014. godine u Sarajevu okupljanjem nekolicine stručnjaka iz oblasti sporta, psihologije te njihovih prijatelja, a sve kao izraz potrebe za stvaranjem jedinstvenog saveza pojedinaca i grupa koje pred sobom imaju viziju o realizaciji punog potencijala svakog djeteta, bilo ono sa poteškoćama u razvoju ili ne.

Iako je pravnim okvirom definisana nadležnost države (UN Konvencija o pravima djeteta iz 1989. godine) u praksi se malo toga realizuje na planu ostvarivanja prava djeteta na sport, rekreaciju kao i na planu aktivnog sudjelovanja u društvenom životu djece sa poteškoćama u razvoju. Sportske aktivnosti, takmičenja i slične manifestacije se sporadično organizuju u saradnji škola i lokalnih vlasti, obično prilikom obilježavanja značajnih datuma te kao dio neke obuhvatnije manifestacije. Skromni budžeti i drugi socijalni prioriteti ne ostavljaju prostora za aktivno afirmisanje sporta i zdravlja.

Škola fudbala Respekt upravo iz tog razloga, prva u regionu, besplatno otvara  vrata djeci sa poteškoćama u razvoju i djeci koja su, u većini slučajeva, na žalost isključena iz mnogih sfera društvenog života, djeci iz romske populacije. Mi dajemo jednakost za sve i zajednički u sportskom duhu „brišemo“ razlike među njima.

Vizija Škole fudbala Respekt iz Sarajeva je doprijeti do svakog djeteta: djece sa poteškoćama u razvoju, djece koja idu u redovnu školu, djece koja su često isključena iz zajednice i diskriminisana, djece koja pripadaju romskoj populaciji, djece koja žive i rade na ulici. Svima njima sport bi trebao da pruži društvo, podršku, osjećaj pripadnosti i povezanosti.

Inkluzije ove djece u sportske aktivnosti nema. Posljedica navedenog je da djeca sa teškoćama u razvoju i njihove porodice žive na marginama društva.

Od osnivanja besplatne Škole fudbala Respekt, pruža se prilika da se djeca sa poteškoćama u razvoju, tipična djeca i djeca iz vulnerabilne romske populacije bez obzira na socijalni status uključe u sport i da imaju mogućnost ravnopravnog učešća u fudbalskim takmičenjima. Škola fudbala namijenjena je prije svega u zdravstveno-odgojne svrhe i glavni cilj je sprečavanje devijantnog ponašanja, pretilosti i sportska socijalizacija djece. Osoblje angažovano na projektu su kvalifikovani stručnjaci iz različitih oblasti, uz stalne trenere uspostavljena je saradnja sa Fakultetom sporta (FASTO).

Prijatelji Škole fudbala Respekt, Sarajevo

Sport je “medij” kojim se šire poruke mira, jednakosti i prijateljstva među ljudima. Zahvaljujemo dobrim ljudima koji su prepoznali iskrenu namjeru.
 • GRAWE-osiguranje-dd-Sarajevo
 • Crveni križ Novo Sarajevo
 • Skola za srednje strucno obrazovanje i radno osposobljavanje
 • Hypo Alpe Adria Bank
 • Općina Pale Prača
 • Centar Vladimir Nazor Sarajevo
 • Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
 • Austria Cimic
 • Fudbalski klub Željezničar
 • SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine
 • Violeta-Grude-Bosna i Hercegovina
 • Općina Stari Grad
 • Općina Centar Sarajevo
 • UEFA and RESPEKT
 • Grafički studio MEDY PRINT Sarajevo
 • Comy Prof Sarajevo
 • Lutrija Bosne i Hercegovine
 • Fudbalski klub Sarajevo