Dokumentarni film “Respekt”

Dokumentarni film ‘Respekt’ ekranizirana je priča svega što predstavlja školu fudbala RESPEKT. #FudbalZaSve je njihova misija – pustiti dijete da bude dijete, da bude savršeno u svoj svojoj nesavršenosti, bez osuda, bez razlika…

Djeca koja su označena kao ranjiva kategorija društva nisu imala nikakvu mogućnost za bavljenje sportom zbog socijalnog statusa, psihofizičkih sposobnosti, neke poteškoće ili invaliditeta, ili možda, pak, materijalnog stanja roditelja i svakodnevno nisu bila ravnopravni učesnici u sportskim aktivnostima sa svojim tipičnim drugaricama i drugovima, svojim vršnjacima. Čak ni plaćanje članarine ne bi im bilo garancija učešća jer predrasude su sputavale vlasnike škola sporta da razmišljaju u interesu djeteta i zajednice.

(Al Jazeera Balkans)