Termini treninga

Termini treninga - Skola fudbala Respekt Sarajevo

Trenutno se za treninge koji se izvode 3 puta sedmično koristi sportska sala centra „Vladimir Nazor“ i teren sa umjetnom travom udruženja Kick off.

Škola fudbala namijenjena je prije svega u zdravstveno-odgojne svrhe i glavni cilj je sprečavanje devijantnog ponašanja, pretilosti i sportska socijalizacija djece. Osoblje angažovano na projektu su kvalifikovani stručnjaci iz različitih oblasti, uz stalnih 7 trenera uspostavljena je saradnja sa Fakultetom sporta (FASTO) .

S obzirom na veliki interes stručnjaka i ogroman interes roditelja, škola fudbala trenutno broji 134 članova starosne dobi od 4 do 14 godina (oba pola), sa stalnim povećanjem broja članova.

 

Tereni Kick OFF

Uzrast 5 – 12 godina

Subota: 8:30
Nedjelja: 8:30

Centar za edukaciju, sport i rekreaciju “Safet Zajko”:

Kadeti/ kinje
Seniori/ ke

Ponedjeljak: 11:00
Utorak: 9:30 i 15:30
Srijeda: 11:00
Četvrtak: 11:00
Petak: 11:00