ŠF Respekt – nada za nove snove, srcem timske igre