Ponosni smo na saradnju sa kompanijom Reeinvent Sarajevo