Od 23. do 25. augusta 2016. godine u Prači: Škola fudbala „Respekt“ organizira trodnevni kamp