Inkluzija predstavlja pitanje koje obuhvata sva prava djeteta