FK Respekt ima viziju – doprijeti do svakog djeteta bez obzira na različitost