Projekat je zamišljen kao podrška za svu zainteresovanu djecu do 14 godina bez obzira na njihove razvojne i druge karakteristike. Osim značajnog poboljšanja kvaliteta života djece i ostvarenja njihovih osnovnih ljudskih prava na igru, jedan od značajnih rezultata projekta je uticaj i na psiho-fizički razvoj i promjene u ponašanju djeteta.

Preuzeto sa http://radio8.ba