Besplatna Škola fudbala Respekt, Sarajevo

Besplatna Škola fudbala Respekt, Sarajevo – Nastanak

Škola fudbala Respekt je nastala 2014. godine u Sarajevu okupljanjem nekolicine stručnjaka iz oblasti sporta, psihologije te njihovih prijatelja, a sve kao izraz potrebe za stvaranjem jedinstvenog saveza pojedinaca i grupa koje pred sobom imaju viziju o realizaciji punog potencijala svakog djeteta, bilo ono sa poteškoćama u razvoju ili ne.

Iako je pravnim okvirom definisana nadležnost države (UN Konvencija o pravima djeteta iz 1989. godine) u praksi se malo toga realizuje na planu ostvarivanja prava djeteta na sport, rekreaciju kao i na planu aktivnog sudjelovanja u društvenom životu djece sa poteškoćama u razvoju. Sportske aktivnosti, takmičenja i slične manifestacije se sporadično organizuju u saradnji škola i lokalnih vlasti, obično prilikom obilježavanja značajnih datuma te kao dio neke obuhvatnije manifestacije. Skromni budžeti i drugi socijalni prioriteti ne ostavljaju prostora za aktivno afirmisanje sporta i zdravlja.

Škola fudbala Respekt upravo iz tog razloga, prva u regionu, besplatno otvara  vrata djeci sa poteškoćama u razvoju i djeci koja su, u većini slučajeva, na žalost isključena iz mnogih sfera društvenog života, djeci iz romske populacije. Mi dajemo jednakost za sve i zajednički u sportskom duhu „brišemo“ razlike među njima.

Inkluzije ove djece u sportske aktivnosti nema. Posljedica navedenog je da djeca sa teškoćama u razvoju i njihove porodice žive na marginama društva.

Od osnivanja besplatne Škole fudbala Respekt, pruža se prilika da se djeca sa poteškoćama u razvoju, tipična djeca i djeca iz vulnerabilne romske populacije bez obzira na socijalni status uključe u sport i da imaju mogućnost ravnopravnog učešća u fudbalskim takmičenjima. Škola fudbala namijenjena je prije svega u zdravstveno-odgojne svrhe i glavni cilj je sprečavanje devijantnog ponašanja, pretilosti i sportska socijalizacija djece. Osoblje angažovano na projektu su kvalifikovani stručnjaci iz različitih oblasti, uz stalne trenere uspostavljena je saradnja sa Fakultetom sporta (FASTO).

Misija Škole fudbala

Misija Škole fudbala “ Respekt” iz Sarajeva je da kroz profesionalno osmišljen program sportske edukacije pozitivno oblikuje zdrav psiho-fizički razvoj, vaspitanje, sigurnost i samopouzdanje svakog polaznika škole.

Vizija Škole fudbala

Doprijeti do svakog djeteta: djece sa poteškoćama u razvoju, djece koja idu u redovnu školu, djece koja su često isključena iz zajednice i diskriminisana, djece koja pripadaju romskoj populaciji, djece koja žive i rade na ulici.

 

Besplatna Škola fudbala Respekt Sarajevo - Fudbal za sve

Besplatna škola fudbala Respekt, Sarajevo – Ciljna grupa

Ciljna grupa škole fudbala su djeca sa teškoćama i poremećajima u razvoju, djeca iz romske populacije, djeca bez roditeljskog staranja  kao i sva druga djeca.

Svima njima sport bi trebao da pruži društvo, podršku, osjećaj pripadnosti i povezanosti.

Osim značajnog poboljšanja kvaliteta života djece i njihovih porodica i ostvarivanja njihovih osnovnih ljudskih prava, kao najvažnijeg krajnjeg cilja, kroz školu fudbala možemo uticati na promjene u ponašanju djeteta (učenje, govor, druženje, interesovanja, osamostaljivanje, poslušnost, nivo frustracije, itd.).

Cilj ove Misije je unaprijeđenje sportskih aktivnosti koje će biti dostupne svoj djeci kroz organizaciju treninga kao i sportskih takmičenja. U Školi fudbala Respekt mi promovišemo njihove sposobnosti i mogućnosti kroz socijalne i interaktivne sportske aktivnosti što je i osnovni i glavni cilj samog projekta. U našoj školi svako dijete je pobjednik! Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacija (1948.) zdravlje se definiše kao “sveukupno fizičko, mentalno i socijalno blagostanje pojedinca” (U ovoj definiciji oslikava se ideal koji nikad nije moguće sasvim dostići, ali mu treba stalno težiti…). Sport i fizička aktivnost imaju važnu ulogu u svim područjima ljudskog života. Fizička aktivnost pozitivno utiče na usvajanje zdravog načina života, unapređuje zdravlje i kvalitet života. Utjecaj tjelesne aktivnosti na  mentalno zdravlje potvrđen je u brojnim empirijskim istraživanjima na području anksioznosti, depresivnosti, psihosomatskih smetnji, samopoimanju… Sport je danas “medij” kojim se šire poruke mira, jednakosti i prijateljstva među ljudima. Redovna fizička aktivnost je zapravo jedan je od ključnih faktora za zdrav život. Tokom sportskih aktivnosti djeca se pripremaju za život, grade mehanizme koje će kasnije koristiti u životu. Prihvatanje poraza i uživanje u uspjehu skoro je najbitniji preduslov za razvoj stabilne ličnosti. U današnjem vremenu, na žalost, djeca se sve manje i manje okreću sportu i većinom prednost daju nekim najčešće surovim i agresivnim video igricama, a nerijetko se okreću i kriminalu. Razlog tomu svakako i leži u nemogućnosti djece da se bave sportom. Igrališta za djecu je sve manje, zelene površine se uništavaju i pretvaraju u stambena naselja…

Besplatna Škola fudbala Respekt će svakako nastojati i nastoji da vrati izgubljeno vrijeme, da svoj djeci ponudi prostor za igru, da djecu sa poteškoćama u razvoju uključi u sportske aktivnosti i da pokaže kako inkluzija u sportski život djece sa poteškoćama u razvoju nije samo mogućnost već prije svega i potreba. Cilj je pokazati da djeca sa poteškoćama u razvoju doživljavaju fudbal i sportske aktivnosti isto tako sa puno entuzijazma kao i njihovi vršnjaci koji idu u redovne škole. Na taj način Škola fudbala Respekt direktno pruža podršku inkluzivnom obrazovanju. Tipična djeca i djeca sa poteškoćama u razvoju zajedno u timu, u jednom dresu gdje kuca jedno srce… srce za timsku igru, pobjedu, a možda i poraz… Neprocjenjivo…  Također, uz direktni rad i podršku naših trenera prolaziti ćemo kroz odgojni proces te zajednički kroz sport i sportske aktivnost učiti prihvaćati svu djecu bez obzira na njihove moguće nedostatke. Pustiti dijete da bude dijete, da bude savršeno u svoj svojoj nesavršenosti, bez osuda, bez razlika…

Poruke koje koristimo :

FUDBAL ZA SVE

ŽIVJETI ZA DRUGE NIJE SAMO ZAKON DUŽNOSTI VEĆ I ZAKON SREĆE

Prijatelji Škole fudbala Respekt, Sarajevo

Sport je “medij” kojim se šire poruke mira, jednakosti i prijateljstva među ljudima. Zahvaljujemo dobrim ljudima koji su prepoznali iskrenu namjeru.

Škola fudbala Sarajevo - Fudbal za sve

 • Općina Pale Prača
 • Općina Stari Grad
 • Austria Cimic
 • Fudbalski klub Sarajevo
 • Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
 • Centar Vladimir Nazor Sarajevo
 • Grafički studio MEDY PRINT Sarajevo
 • Violeta-Grude-Bosna i Hercegovina
 • Crveni križ Novo Sarajevo
 • Skola za srednje strucno obrazovanje i radno osposobljavanje
 • Hypo Alpe Adria Bank
 • SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine
 • GRAWE-osiguranje-dd-Sarajevo
 • Comy Prof Sarajevo
 • Fudbalski klub Željezničar
 • UEFA and RESPEKT
 • Općina Centar Sarajevo
 • Lutrija Bosne i Hercegovine